EL SERVEI D’ATENCIÓ PRECOÇ VA DIRIGIT A:

Les famílies de Montcada i Reixac amb infants menors de 6 anys que vulguin consultar sobre qualsevol àmbit del desenvolupament (motriu, de conducta, llenguatge, emocional...) del seu fill/a.

La indicació de consultar al centre corresponent a la seva població, pot ser feta per qualsevol professional que tingui cura del infant, però també poden ser els pares de forma directa, demanant visita al centre.

L’atenció es gratuïta, ja que son centres concertats amb el Departament de Benestar Social i Acció Ciutadana.

L’atenció es preferent per a inants menors de 4 anys.


SERVEIS QUE OFEREIX DAPSI:

Detecció / Atenció / Prevenció /Suport a la Infancia.

Prevenció d’alteracions en el desenvolupament, a partir de l’assessorament a pares i educadors.
Detecció de possibles desviacions en el desenvolupament i situacions de risc, amb un Diagnòstic que consideri tots els aspectes mèdics, psicologics i socials.
Atenció personalitzada i adequada en modalitat i freqüència a les necessitats de cada nen i de cada família.

DAPSI es coordina amb els professionals de les diferents institucions sanitàries, educatives, i socials de zona, corresponents, per vetllar en les tasques de prevenció dels trastorns en el desenvolupament i la detecció precoç dels infants.


la foto