8aa162cecb560b9bb27002dec277c231

¿QUÈ ES L’ATENCIÓ PRECOÇ?
 

L’objectiu de l’atenció precoç és ajudar, des dels primers moments, a l’infant de 0 a 6 anys que té alguna dificultat en el seu desenvolupament, o bé, quan degut a causes diverses hi ha risc de que apareguin. 
La importància de l’atenció en aquestes etapes és reconeguda, i es basa en el fet que en els primers anys de vida s’elaboren les funcions neurològiques que són la base del desenvolupament del nen, tant des d’un punt de vista físic com cognitiu i emocional. El sitema nerviós del nen és immadur, plàstic i modelable, de forma que el nombre i la qualitat de les primeres experiències que rep són determinants per a la seva organització. És important, per tant, que l’atenció que rebi de l’entorn faciliti aquesta organització i s’adeqüi a les seves característiques i capacitats.
Els infants aprenen a partir de les experiencies sensorials, motrius i afectives que li proporcionen les persones que l’atenen. És en la interacció amb el seu entorn, en un espai concret, amb objectes i persones conegudes, en les situacions quotidianes, on el nen s’expressa més plenament, i es en aquest marc relacional en el que l’atenció precoç es situa.
Els grans protagonistes del desenvolupament, en els primers anys de vida, són els nens i les persones que en prenen cura, i a ells s’adreça l’Atenció Precoç.


L’ATENCIÓ TE COM A OBJECTIU:

Ajudar als pares a aprofundir millor en el coneixement dels seus fills/filles per adequar-se millor a les seves necessitats, ajudant-los a descobrir formes de relació i situaciones que facilitin un desenvolupament armònic, i proporcionin un major benestar al nen o nena i a la seva família.
Mantenir i/o modificar l’actuació de l’adult amb el nen, segons l’evolució que vagi fent en les diferents adquisicions motrius, sensorials, de comprensió de les situacions, del llenguatge, etc.
Donar assessorament als educadors dels infants, sobre les característiques i necessitats en el medi escolar.
La participació, col.laboració i coordinació en les tasques de prevenció i detecció dels trastorns del desenvolupament conjuntament  amb d’altres professionals i institucions.